Termeni și condiții de utilizare

Acești termeni de utilizare (denumiți în continuare „Termeni și condiții de utilizare”) sunt încheiați de către și între client (denumit în continuare „client”, „dumneavoastră” sau „utilizator”) și operatorul platformei TOKERO pusă la dispoziție prin intermediul domeniului web tokero.com sau „TOKERO” disponibilă în magazinele de aplicații mobile (denumită în continuare „Platform”).

Furnizorul și operatorul Platformei TOKERO este Globe Monnaie SRL, o societate cu răspundere limitată, care este constituită și funcționează în conformitate cu legile din Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1839/2017, cod unic de înregistrare 37865699 și cod de TVA intra-comunitar RO44092588, cu sediul social situat în Bitcoin Center, Str. Brazda lui Novac, nr. 44, et. 1 (denumită în continuare „TOKERO” sau „Compania”).

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE. PRIN APĂSAREA BUTONULUI DE ACCEPTARE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEȚI DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE ȘI TUTUROR TERMENILOR ÎNCORPORAȚI PRIN REFERINȚĂ.

 1. Acord, executare și modificări

  1. Relația contractuală

   Acești Termeni de utilizare reglementează utilizarea și accesul dvs. la serviciile furnizate de Companie prin intermediul Platformei („Serviciile”) și au efectele juridice ale unui contract. Prin utilizarea Platformei, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare, precum și toate politicile, notificările și informațiile la care se face referire aici/pe Platformă, pe care trebuie să le citiți cu atenție și să le înțelegeți înainte de a utiliza orice Serviciu. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare sau cu alți termeni la care se face referire în prezentul document, trebuie să întrerupeți imediat înregistrarea/activarea contului dvs. sau să încetați să utilizați Serviciile TOKERO.

  2. Acceptarea acordului

   Înainte de a vă crea un cont pe Platformă, trebuie să citiți și să acceptați Termenii și condițiile, bifând opțiunea „Confirm faptul că am studiat cu atenție Termenii și condițiile TOKERO Crypto Exchange și sunt de acord cu aceștia”. În cazul în care nu sunteți de acord să respectați Termenii și condițiile, așa cum sunt stabiliți mai jos, nu veți putea utiliza Platforma și nu veți putea folosi și accesa Serviciile furnizate de TOKERO. Toate interacțiunile cu utilizatorii de pe Platformă sunt supuse acestor Termeni și condiții.

   Prin acceptarea Termenilor de utilizare a serviciilor, sunteți de acord în mod expres cu obligațiile generale, declarațiile și garanțiile, precum și cu dispozițiile privind caracteristicile Serviciilor și riscurile implicate, răspunderea și limitările, rezilierea, legea aplicabilă și cesiunea, prevăzute la secțiunile 4, 5, 7, 8, 9 și 10 din acești Termeni și condiții.

  3. Durata acordului

   Acest acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată și poate fi reziliat în conformitate cu prevederile prezenților Termeni și condiții.

  4. Întrebări suplimentare

   Vă rugăm să contactați Compania în cazul în care aveți întrebări cu privire la acest acord. Nu veți avea dreptul să solicitați anularea sau rezilierea acestui acord pe motiv că nu ați citit Termenii și condițiile/alte politici, notificări și informații furnizate pe Platformă, nici pe motiv că nu ați primit niciun răspuns/răspunsul dorit de la TOKERO la întrebările dumneavoastră.

  5. Modificări ale Termenilor de utilizare

   Orice caracteristici sau instrumente noi dezvoltate în cadrul Platformei vor fi, de asemenea, supuse acestor Termeni și condiții. Prin urmare, ar trebui să verificați cea mai recentă versiune a Termenilor de utilizare în orice moment în care utilizați/vizitați Platforma.

   TOKERO poate modifica Termenii și condițiile din când în când, în funcție de necesități, inclusiv ca urmare a viitoarelor evoluții de reglementare în domeniul criptomonedelor sau ca urmare a modificărilor legislative, și poate anunța în mod transparent actualizările pe Platformă, fără a furniza o notificare individuală fiecărui utilizator, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document. Versiunea actualizată a Termenilor de utilizare intră în vigoare imediat și automat după ce este publicată pe Platformă, în măsura în care acestea au fost realizate ca urmare a modificărilor legislative sau a evoluțiilor de reglementare în domeniul criptomonedelor. Comisioanele percepute în urma serviciilor de tranzacționare pot suferi modificări din motive independente de voința Companiei, astfel încât utilizatorii prin confirmarea tranzacției inițiate declară că iau la cunoștință noile valori și implicit le acceptă. Alte modificări vor fi anunțate pe Platformă înainte de aplicarea lor. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea respectivă, veți înceta imediat să utilizați Platforma sau Serviciile. În cazul în care continuați să utilizați Serviciile TOKERO, se va considera că ați acceptat versiunea actualizată a Termenilor de utilizare sau că ați acceptat în mod expres, în funcție de tipul de modificare.


 2. Eligibilitatea utilizatorilor

  Pentru a vă înregistra un cont pe Platformă și pentru a utiliza Serviciile, confirmați prin prezenta îndeplinirea criteriilor de eligibilitate detaliate mai jos, care vor fi considerate valabile și repetate în momentul deschiderii contului pe Platformă, precum și în orice moment când utilizați Serviciul/serviciile sau Platforma și pe toată durata în care contul dvs. este deschis pe Platformă.

  1. Criterii de eligibilitate pentru utilizatorii de conturi personale

   Dacă vă înregistrați pentru a utiliza un cont personal, confirmați că sunteți o persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani, cu capacitate deplină de a utiliza și de a exercita drepturile civile existente în conformitate cu legile aplicabile din jurisdicția dumneavoastră.

  2. Criterii de eligibilitate pentru utilizatorii de conturi corporate

   Dacă vă înregistrați pentru a utiliza Serviciile în numele unei persoane juridice, cu un cont corporate, confirmați că: (i) o astfel de entitate este o persoană juridică sau o altă organizație constituită în mod corespunzător și existentă în mod valabil în conformitate cu legile aplicabile din jurisdicția în care a fost constituită; și (ii) sunteți autorizat în mod corespunzător de către o astfel de entitate juridică să acționați în numele acesteia.

  3. Alte criterii de eligibilitate aplicabile tuturor utilizatorilor

   Cerințele suplimentare de eligibilitate se aplică tuturor utilizatorilor, fie că sunt înregistrați cu un cont personal, fie cu un cont corporate, după cum urmează:

   • Prin acceptarea termenilor și condițiilor confirmați că ați studiat și ați înțeles modul de utilizare a Platformei și a Serviciilor, toate riscurile legate de piața criptomonedelor și de criptomoneda specifică pe care decideți să o tranzacționați prin intermediul Platformei.
   • Prin acceptarea termenilor și condițiilorconfirmați că nu sunteți cetățean/rezident al Statelor Unite și că nu sunteți o persoană expusă politic în sensul Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva (UE) 2015/849 și Directiva (UE) 2018/843. TOKERO poate restricționa accesul la Platformă și la Servicii și pentru persoanele fizice aflate în alte jurisdicții, pe motiv că există un cadru de reglementare local restrictiv. Cu toate acestea, indiferent de verificările sau restricțiile aplicate de Companie, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați și confirmați prin prezenta că nu veți utiliza Serviciile Companiei dacă orice lege aplicabilă în țara/jurisdicția dvs. vă interzice să faceți acest lucru în conformitate cu acești Termeni și condiții.
   • Prin acceptarea termenilor și condițiilor confirmați că toate datele cu caracter personal declarate pentru înregistrarea pe platformă și în timpul utilizării platformei sunt corecte, exacte, actualizate și adevărate.
   • Prin acceptarea termenilor și condițiilor confirmați că recunoașteți și respectați prevederile legale aplicabile, inclusiv în ceea ce privește cerințele de combatere a spălării banilor și că fondurile sau banii investiți, tranzacționați sau obținuți pe/prin intermediul platformei nu au o sursă ilegală și nu vor fi utilizați în activități ilegale.
   • Cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de Termeni și condiții, confirmați prin acceptarea termenilor și condițiilor că nu veți acționa în calitate de intermediar, broker sau mandatar de orice fel pentru nicio persoană și că nu veți permite accesul de orice fel la contul dvs. unei alte persoane în afară de dumneavoastră.


 3. Înregistrare și cont

  1. Tipul de conturi

   Pentru a utiliza Serviciile TOKERO, toți utilizatorii trebuie să se înregistreze pe Platformă și să își creeze un cont, furnizând toate informațiile necesare. Compania poate refuza, la discreția sa, să deschidă un cont pentru un utilizator. Platforma are două tipuri de conturi:

   • cont personal – pentru înregistrarea persoanelor fizice și
   • cont corporate – pentru înregistrarea persoanelor juridice.

  2. Cerințe generale

   Sunteți de acord să furnizați informații complete și exacte la deschiderea contului și sunteți de acord să actualizați la timp orice informație pe care o furnizați către TOKERO, pentru a menține integritatea și acuratețea informațiilor. Trebuie să completați cu exactitate și să vă actualizați la timp adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de contact, codul poștal și alte informații de contact, astfel încât TOKERO să vă poată contacta în mod eficient. Veți fi singurul și deplin responsabil pentru orice pierdere sau cheltuieli suplimentare suportate în timpul utilizării Serviciului TOKERO dacă nu puteți fi contactat prin intermediul acestor informații de contact. Prin acceptarea termenilor și condițiilor recunoașteți și sunteți de acord că aveți obligația de a vă menține informațiile de contact eficiente și de a lua măsurile cerute de TOKERO în cazul în care există vreo modificare sau actualizare.

  3. Verificarea utilizatorului

   Indiferent de tipul de cont pe care utilizatorul îl va deschide pe Platformă, Compania va efectua mai multe verificări pentru a respecta cerințele legale împotriva spălării banilor, inclusiv în ceea ce privește obligațiile de cunoaștere a clientului (KYC). În acest sens, vă rugăm să consultați secțiunea AML/KYC. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, confirmați că nu sunteți inclus pe nicio listă de sancțiuni internaționale și că nu sunteți rezident sau cetățean al vreunui stat care face obiectul unor sancțiuni internaționale, în sensul explicat în secțiunea AML/KYC menționată mai sus.

  4. Înregistrarea unui cont personal

   În cazul în care o persoană fizică dorește să utilizeze Platforma și Serviciile, aceasta trebuie să se înregistreze pentru un cont personal. O persoană fizică poate avea un singur cont personal. Informațiile necesare pentru a înregistra un cont sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, copia unui document de identitate (pașaport sau carte de identitate), un document care să conțină numărul de cont bancar (IBAN) pe care utilizatorul îl are drept titular de cont și care va fi utilizat pentru depuneri sau retrageri (extras de cont bancar sau un print screen din aplicația băncii care să conțină numele și IBAN-ul utilizatorului, cât și moneda contului), o fotografie a utilizatorului care se va realiza în momentul începerii verificării identității printr-un furnizor terț web, numit Ondato.

   Pentru a crea contul, utilizatorul va seta o parolă sigură care îndeplinește următoarele cerințe de securitate: atât litere mici, cât și majuscule, una sau mai multe cifre, minim un semn special și o lungime de cel puțin 8 caractere.

   Veți fi singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a contului și parolei TOKERO și veți fi responsabil pentru toate activitățile desfășurate cu ajutorul e-mailului de logare, a contului și parolei TOKERO. Prin acceptarea termenilor și condițiilor sunteți de acord:

   • să notificați imediat TOKERO dacă aveți cunoștință de orice utilizare neautorizată a contului TOKERO și a parolei dvs. de către orice persoană sau de orice alte încălcări ale regulilor de securitate; și
   • veți respecta cu strictețe mecanismul sau procedurile de securitate, autentificare, tranzacționare, taxare, retragere ale Platformei/Serviciilor.

  5. Înregistrarea unui cont corporate

   Contul corporate poate fi deținut de o persoană juridică constituită în mod corespunzător și existentă în mod valabil în conformitate cu legile aplicabile din jurisdicția în care a fost înființată, cu condiția să fie îndeplinite criteriile de eligibilitate (secțiunea 2 de mai sus), iar pașii de înregistrare sunt următorii:

   1. Înregistrarea unui cont personal în Platformă, în conformitate cu secțiunea 3.4. de mai sus, de către o persoană fizică ce a fost autorizată în mod corespunzător de către persoana juridică să acționeze în numele acesteia, cont care va fi utilizat pentru a gestiona contul corporate;
   2. Conectați-vă pe contul de persoană fizică, înainte de începerea procesului de creare a contului corporate și furnizați următoarele informații: numele entității legale, starea, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul național al comerțului, numărul de înregistrare UE (EUID), adresa sediului social/central (țara și adresa), site-ul web, numărul de telefon, adresa de e-mail, industria care reprezintă cea mai mare parte a activității companiei, descrierea detaliată a *bunurilor și serviciilor* pe care compania dumneavoastră le furnizează pentru a genera venituri, motivul deschiderii unui cont corporate, numele băncii, IBAN-ul contului al cărui titular este persoana juridică, volumul de trading preconizat lunar (EUR), valoarea netă a companiei (EUR), valoarea netă lichidă a companiei (EUR) = activele circulante, dacă entitatea are ca reprezentanți persoane expuse public, scan/fotografie color a certificatului de înregistrare fiscală și, dacă este cazul, a certificatului de rezidență fiscală eliberat de autoritățile fiscale, scan/fotografie color a tuturor paginilor celui mai recent act constitutiv, dacă sunteți înregistrat în altă țară decât Romania, (i) un extras actualizat din registrul comerțului sau un document echivalent care să ateste constituirea legală a societății/entității juridice și (ii) o copie a registrului beneficiarilor reali sau echivalent în țara de înregistrare, o organigramă care să prezinte structura acționariatului până la beneficiarul (beneficiarii) real(i); în cazul în care faceți parte dintr-un acord fiduciar sau din structuri juridice similare, copii ale documentelor de înregistrare depuse la autoritățile fiscale pentru acordurile/structurile respective, un scan/fotografie color a unui extras de cont bancar pentru contul bancar pe care îl veți utiliza cu acest cont corporate pentru depuneri și retrageri; documente de identitate (pașaport, carte de identitate) pentru reprezentanții legali; documente de identitate (pașaport, carte de identitate) pentru beneficiarul (beneficiarii) real(i). Vă rugăm să rețineți: Aceste documente trebuie furnizate fie în limba engleză, fie în limba română.
   3. Creați conturi TOKERO complete pentru toate persoanele/reprezentanții companiei și pentru oricine altcineva care trebuie să acceseze fondurile. Veți putea seta permisiuni de cont de companie dedicate pentru fiecare dintre aceste persoane.

  6. Înregistrarea unui cont în baza unui link de afiliere

   TOKERO utilizează afiliați pentru a-și promova serviciile. Afiliații noștri utilizează un link de afiliere de forma https://tokero.com/ro/join/NICKNAME/ sau https://tokero.com/ro/?join=NICKNAME care îi identifică în mod unic și care ne ajută să contorizăm toți userii atrași de afiliat pe platforma TOKERO.

   Dacă vă înregistrați pe platforma noastră utilizând un link de afiliere, sunteți de acord cu faptul că vom comunica afiliatului – prin intermediul căruia ați ajuns la noi, numele și prenumele dvs., adresa de e-mail și, dacă este cazul, informații legate de volumul tranzacțiilor pe care le efectuați pe platformă.

   Dacă nu doriți să partajăm aceste informații cu afiliații noștri, dar totuși doriți să vă înregistrați pe platforma noastră, este necesar să părăsiți link-ul afiliatului și să accesați direct https://tokero.com/ro/register/.

   Conturilor înregistrate în baza unui link de afiliere li se aplică aceleași reguli de înregistrare ca și conturilor tradiționale – regulile de înregistrare descrise mai sus (pct. 3.1. – 3.5, 3.7).

  7. Suspendarea sau închiderea contului

   În cazul în care Compania are motive să creadă că: (a) orice informație furnizată de dumneavoastră în timpul procesului de înregistrare sau în orice moment ulterior este eronată, neadevărată, depășită sau incompletă, (b) contul este utilizat de o altă persoană decât utilizatorul înregistrat, (c) contul este utilizat pentru activități ilegale sau contravine legislației aplicabile, inclusiv reglementărilor privind combaterea spălării banilor, sau (d) contul este utilizat cu încălcarea oricăror prevederi ale acestor Termeni și condiții sau a altor termeni încorporați în prezentul document prin referință, TOKERO are dreptul de a lua una sau toate acțiunile următoare: să vă trimită o notificare pentru a vă solicita clarificări și a cere corecții, să vă suspende dreptul de a efectua tranzacții pe Platformă până la efectuarea corecțiilor sau până când clarificările necesare sunt furnizate în mod satisfăcător de către Companie, să elimine informațiile relevante direct de pe Platformă și, după caz, să înceteze total sau parțial serviciul TOKERO către dumneavoastră. În astfel de cazuri, TOKERO nu va fi responsabil pentru nicio pierdere directă sau indirectă și orice consecințe negative care rezultă din acestea, ci vor fi suportate de dumneavoastră.


 4. Servicii

  Platforma servește drept interfață pentru tranzacționarea criptomonedelor, care poate fi efectuată fie online, fie fizic. După cum se detaliază în secțiunea 3 de mai sus, utilizatorii trebuie să se înregistreze și să creeze un cont la TOKERO și să depună fiat/criptomonede în contul lor înainte de a tranzacționa. Utilizatorii pot, sub rezerva condițiilor prevăzute în acești Termeni și condiții, să solicite retragerea criptomonedelor depozitate în contul lor.

  Utilizatorii sunt complet independenți și responsabili pentru deciziile pe care le iau și pentru acțiunile de tranzacționare pe care le desfășoară pe platformă. TOKERO nu oferă consultanță în materie de tranzacționare, investiții sau consultanță de niciun fel și nu este responsabilă pentru utilizarea Platformei.

  Toți utilizatorii Platformei și ai Serviciilor trebuie să înțeleagă riscurile pe care le implică tranzacționarea criptomonedelor, care se supun mișcărilor volatile ale prețurilor de pe piață, și li se recomandă să dea dovadă de prudență și să tranzacționeze în mod responsabil în limitele propriilor capacități.

  Platforma servește doar ca loc de desfășurare a tranzacțiilor, TOKERO neputând controla calitatea, securitatea sau legalitatea criptomonedei implicate în orice tranzacție, veridicitatea sau acuratețea informațiilor privind tranzacția sau capacitatea părților implicate în orice tranzacție de a-și îndeplini obligațiile care decurg din documentele tranzacției. Trebuie să judecați cu prudență pe cont propriu cu privire la veridicitatea, legalitatea și eficacitatea monedei și a informațiilor în cauză și să vă asumați orice răspundere și pierdere care ar putea fi cauzată de acestea.

  Orice descriere a unui token listat pe Platformă este fie extrasă din informațiile publice generale despre acel token, disponibile pentru oricine, fie furnizată de emitentul acelui token. Aceasta nu reprezintă și nu ar trebui să fie considerată ca fiind o opinie proprie a TOKERO sau rezultatul unei cercetări interne efectuate de TOKERO.

  TOKERO poate, la discreția sa exclusivă și fără răspundere față de dvs., cu o notificare prealabilă și în orice moment, să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, orice parte a serviciilor Companiei.

  TOKERO poate, în orice moment și la discreția exclusivă, cu o justificare rezonabilă, să refuze orice tranzacție trimisă prin intermediul Serviciilor/Platformei, să impună limite asupra valorii tranzacțiilor permise prin intermediul Platformei sau să impună orice alte condiții sau restricții suplimentare privind utilizarea de către dvs. a Serviciilor/Platformei pentru crearea contului dvs. sau pentru tranzacționare, cu o notificare prealabilă.

  Următoarele Servicii pot fi accesate pe Platformă:

  1. Trading crypto-to-fiat și trading fiat-to-crypto

   În urma înregistrării în mod corespunzător pe Platformă, utilizatorii pot efectua tranzacții cu criptomonede pe Platformă, respectând acești Termeni și condiții, care pot fi actualizați periodic.

   Compania informează utilizatorii prin intermediul Platformei sale despre criptomonedele care pot fi tranzacționate (de exemplu, Bitcoin, Ethereum, eGOLD, USDT, RSR), despre moneda fiat care poate fi folosită (de exemplu, RON, EURO), despre minimul și maximul fondurilor care pot fi tranzacționate și despre comisioanele percepute de TOKERO pentru procesarea unei tranzacții, cât și despre timpii de procesare a operațiunii. Toate aceste informații pot fi actualizate în mod regulat de către Companie, prin urmare, utilizatorul trebuie să verifice Platforma oricând dorește să solicite o operațiune.

   1. Depunere de fiat

    Depunerea de fiat în portofelul aferent contului pe care-l deține utilizatorul pe TOKERO se poate face fie prin transfer bancar, fie prin plata cu card bancar.

    A. Prin alegerea alimentării portofelului prin transfer bancar, trebuie să se aibă în vedere faptul că această funcționalitate este posibilă doar dintr-un cont bancar deschis pe numele utilizatorului. Pentru a confirma apartenența contului bancar, este necesara incarcarea în prealabil în contul de utilizator pe TOKERO a unui extras de cont, din acel cont, care sa includa elementele de identificare: nume deținător, număr cont, monedă. În situația trimiterii fondurilor dintr-un cont al cărui extras nu a fost validat încă pe platformă, suma trimisă nu va fi creditată automat în contul utilizatorului. În acest caz, utilizatorul va primi un e-mail cu instrucțiunile pe care trebuie să le urmeze, însă timpul de rezolvare al acestei probleme nu depinde de companie, ci de modul în care utilizatorul decide să procedeze și de numărul de încercări necesare pentru a reuși să ajungă la rezultatul scontat. Momentul în care utilizatorul a făcut transferul de fiat nu coincide cu momentul alimentării portofelului pe care-l deține pe platforma TOKERO întrucât durata de transfer depinde de o terță parte, în speță de bancă, și poate dura de la câteva ore la câteva zile. Mai exact, acest transfer poate fi procesat instantaneu, însă poate dura și până la 4 zile, dar în general durează în medie 2 zile. Timpul de procesare menționat, se referă la zilele lucrătoare/bancare și la orele de lucru.

    De asemenea, momentul creditării banilor în conturile bancare ale TOKERO nu coincide neapărat cu momentul creditării acestora în soldul utilizatorului. Această diferență are ca temei timpul necesar pentru verificările specifice privind prevederile legale de combatere a spălării banilor.

    B. Funcționalitatea de plată prin intermediul cardului bancar este pusă la dispoziția utilizatorilor platformei prin intermediul unei colaborări pe care Compania o are cu o terță parte care va furniza acest serviciu, mai exact un procesator de plăți.

    De asemenea, prin alegerea oricăreia dintre opțiunile de depunere a fiatului mai sus menționate, utilizatorul ia la cunoștință și acceptă faptul că aceste opțiuni pot fi modificate sau chiar să devină indisponibile din motive neimputabile Companiei.

   2. Comisioane

    Serviciile de tranzacționare de pe platformă sunt supuse unor comisioane care sunt puse la dispoziția utilizatorilor spre a fi consultate într-un tabel disponibil pe platformă. De asemenea, în momentul efectuării oricărei tranzacții pe platformă, comisionul se aplică automat, acesta fiind inclus deja în cursul de schimb afișat, astfel încât prin acceptarea termenilor de utilizare a serviciilor și confirmarea tranzacției în cauză, utilizatorul își dă acordul de a plăti toate aceste taxe aplicabile. Același lucru se aplică și în situația în care, compania din motive independente de voința acesteia, este nevoită să actualizeze taxele aplicabile, moment în care utilizatorul ia la cunoștință și implicit acceptă aceste modificări prin confirmarea tranzacției pe care a inițiat-o.

    În eventualitatea unui transfer eșuat, din motive ce nu îi sunt imputabile utilizatorului, acestuia din urmă nu i se vor percepe astfel de comisioane. Compania garantează că taxele înainte de inițierea tranzacției vor rămâne aplicabile pentru acea tranzacție specifică.

    În momentul în care fondurile investite de către utilizator sunt transferate pe platforma TOKERO, utilizatorul va primi un e-mail de informare. În cazul în care este identificat IBAN-ul, acesta este atribuit automat. În caz contrar, utilizatorul va primi instrucțiuni pentru încărcarea extrasului de cont bancar.

   3. Rata de schimb

    Compania nu poate și nu va garanta că ratele de schimb afișate în momentul în care utilizatorul decide să efectueze o tranzacție vor rămâne neschimbate și aplicabile până în momentul în care tranzacția este complet procesată (și anume, criptomoneda este creditată în contul utilizatorului sau moneda fiat este creditată în contul utilizatorului pe Platformă), având în vedere mișcările volatile ale prețurilor pieței și rolul Platformei ca instrument de schimb de criptomonede.

   4. Retragerea fondurilor

    Utilizatorul poate ordona retragerea fondurilor fiat sau a criptomonedelor disponibile în contul său.

    Retragerea criptomonedelor trebuie să fie confirmată cu 2FA pentru o siguranță sporită. În situația în care aceasta nu este confirmată într-un termen de 2 ore din momentul în care a fost inițiată se va auto-anula.

    În cazul retragerilor fondurilor fiat este necesar să ai făcută verificarea identității asupra contului înregistrat pe platforma TOKERO prin intermediul Ondato - furnizor terț web, precum și IBAN-ul aferent contului în care dorești să execuți retragerea, încărcat în contul tău de pe platforma TOKERO. În situația în care nu ai aceste două condiții îndeplinite, dar nici nu le vei îndeplini într-un termen de 2 (două) săptămâni de la momentul inițierii retragerii, aceasta se va auto-anula. Poți iniția din nou retragerea, dar va fi procesată doar în momentul îndeplinirii celor 2 condiții anterior menționate.

    Aceste condiții impuse la retrageri sunt defapt o măsură de siguranță pe care platforma TOKERO o ia pentru securitatea conturilor utilizatorilor înregistrați pe platformă.

    În cazul în care se aplică limitări, acestea vor fi anunțate utilizatorilor pe Platformă.

    Valorile minime și maxime ale depunerilor, plăților și retragerilor de fonduri fiat și criptomonede sunt specificate în tabelul cu minime și maxime disponibil pe Platformă.

   5. Plata cu cardul

    Dacă utilizatorul a ales ca modalitate de a cumpăra crypto plata cu cardul bancar, atunci acesta trebuie să aibă în vedere că această plată nu depinde de Companie, ci de o terță parte colaboratoare și anume procesatorul de plăți. Astfel încât prin selectarea acestei metode de a achiziționa criptomonede prin plata cu cardul, utilizatorul ia la cunoștință și acceptă faptul că există probabilitatea ca anumite plăți să fie respinse din motive neimputabile Companiei, aceste plăți fiind considerate suspecte de către procesatorul de plăți. De asemenea, procesatorul de plăți poate solicita utilizatorului care folosește plata cu cardul, anumite întrebări suplimentare pe care le consideră relevante pentru a verifica informațiile trimise de utilizator.

    Cumpărarea de criptomonede cu cardul poate fi făcută atât cu card de credit, cât și cu card de debit. Tipul de card admis de procesatorul Companiei de plăți este MASTERCARD.

    Având în vedere că achiziționarea de criptomonede cu cardul este o funcționalitate operată de o terță parte - procesatorul de plăți -, plățile efectuate de utilizatori în zile lucrătoare vor fi recepționate de către procesatorul de plăți în ziua în care au fost făcute, însă pentru cele făcute într-o zi nelucrătoare ele vor fi tratate ca primite în ziua imediat lucrătoare.

    Platforma TOKERO nu stochează și nici nu colectează datele deținătorilor de carduri de credit/debit, astfel încât utilizatorul își asumă orice responsabilitate în legătură cu folosirea altor carduri decât cele al căror titulari este. În situația utilizatorilor persoane juridice, aceștia pot achiziționa criptomonede prin plata cu cardul, atât cu card de persoană juridica, cât și cu card de persoana fizică, cu condiția ca acea persoana fizică să fie asociat al persoanei juridice pentru care s-au achiziționat criptomonedele.

    Odată selectată opțiunea de plată cu cardul, această implică anumite limitări și anume:

    • suma minimă acceptată per tranzacție este de 30 EURO;
    • pentru o singură tranzacție, limita superioară de achiziționare criptomonede este de 1000 EURO; se pot realiza mai multe tranzacții în aceeași zi;
    • limita maximă de tranzacțiii folosind plata cu cardul pe zi este de 10000 EURO/utilizator.

    În situația unei erori de procesare a plății neimputabile utilizatorului și cauzate exclusiv de către procesatorul de plăți, dar în care cardul utilizatorului a fost debitat, iar fondurile urmează să ajungă la TOKERO, fără a necesita o acțiune dedicată a utilizatorului, acestuia i se va pune în portofelul deținut pe TOKERO suma pentru care el a optat în achiziționarea de criptomonede.

    Tranzacțiile efectuate din țări precum: China, Vietnam, Bolivia, Colombia, Ecuador, Algeria, Bangladesh, Indonesia, Iordania, Kyrgyzstan, Maroc, Nepal, Arabia Saudită, Iran, Pakistan, Taiwan, Cambodgia, Coreea de Sud, Uzbekistan nu vor fi autorizate.

   6. Riscuri

    Platforma nu oferă servicii de schimb de valută fiat-to-fiat, fiind procesate doar tranzacții către/de la criptomonede.

    De asemenea, platforma oferă utilizatorilor posibilitatea de a păstra criptomonedele cumpărate/deținute până la o tranzacție ulterioară, iar utilizatorii pot verifica fondurile disponibile în contul lor. Utilizatorii sunt conștienți de faptul că TOKERO nu le plătește, nici percepe dobândă pentru soldurile de fiat deținute gratuit în contul lor.

    Utilizatorii confirmă și înțeleg că piața criptomonedelor este volatilă și că vor suporta toate pierderile și riscurile care survin în urma fluctuațiilor prețurilor pieței.

    Mai mult decât atât, utilizatorii înțeleg că fondurile fiat deținute în contul lor sunt destinate exclusiv achiziționării de criptomonede sau retragerii în conturile bancare pre-autorizate, în condițiile stabilite prin Termeni și condiții, cu modificările ulterioare.

    Retragerea de la tranzacționare a oricărei criptomonede sau monede fiat se face la discreția exclusivă a Companiei, fără obligația de a preciza motivele pentru care a retras de la tranzacționare o criptomonedă. TOKERO va anunța planul de retragere de la tranzacționare a unei criptomonede sau fiat cu cel puțin două săptămâni (14 zile) înainte. După această perioadă, nu va mai fi posibilă furnizarea/solicitarea de noi operațiuni (depuneri, retrageri și/sau schimburi) care implică respectiva criptomonedă sau monedă fiat, iar toate ordinele existente și nefinalizate vor fi anulate. Anunțul de delistare se va face prin e-mail trimis direct utilizatorului și prin publicarea informațiilor pe Platformă. Utilizatorii sunt obligați să solicite retragerea criptomonedelor sau a monedelor fiat ce urmează a fi delistate, sau să schimbe în altă criptomonedă ce nu se află în proces de delistare. Utilizatorul recunoaște că va suporta riscurile care decurg din orice criptomonedă delistată care nu poate fi retrasă de pe Platformă din cauza unor imposibilități tehnice obiective (de exemplu, lichidarea blockchain-ului criptomonedei), caz în care respectiva criptomonedă va fi ștearsă.

    În cazul unei erori, fie prin intermediul Serviciilor, fie într-o confirmare a comenzii de cumpărare în procesarea achiziției utilizatorului sau în alt mod, TOKERO își rezervă dreptul de a corecta o astfel de eroare și de a revizui tranzacția de cumpărare în mod corespunzător (inclusiv de a percepe prețul corect / rata de schimb corectă) sau de a anula achiziția și de a rambursa orice sumă primită. În orice caz, utilizatorul va fi notificat și informat de către Companie. De asemenea, în cazul în care, din cauza unei erori în Platformă, la efectuarea unei tranzacții, utilizatorul va fi primit în contul lui o sumă mai mare de fonduri fiat sau de criptomonede decât cea la care a avut dreptul ca urmare a tranzacției, are obligația de a rambursa imediat fondurile fiat/criptomonede în exces sau, după cum decide Compania, va fi de acord ca Compania să efectueze o astfel de decontare din contul utilizatorului în speță.

  2. Crypto Spots

   De asemenea, TOKERO oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a tranzacționa criptomonedele cu fiat la partenerii Crypto Spots care au un cont corporate pe Platformă. Informațiile relevante despre Crypto Spots și locația acestora pot fi găsite pe Platformă. Persoanele fizice care vor utiliza serviciile de tranzacționare de la partenerii Crypto Spots vor deveni utilizatori ai Platformei și vor fi identificate ca utilizatori în devenire prin intermediul unui Crypto Spot, în cazul în care nu sunt deja utilizatori în momentul în care decid să utilizeze Crypto Spots. Prin intermediul Crypto Spots, utilizatorul are posibilitatea de a tranzacționa fiat-to-crypto și crypto-to-fiat, folosind doar moneda fiat cash.

   Persoana fizică fără cont pe Platformă va trebui să furnizeze o fotografie a documentului de identificare (pașaport sau carte de identitate personală) pentru a se înregistra pe Platformă. Utilizatorul Platformei care dorește să utilizeze Crypto Spot va fi identificat prin intermediul numărului său de telefon. Suma maximă în fiat care poate fi plătită la Crypto Spot în România este de până la 5.000 RON/persoană/zi, în conformitate cu prevederile legale aplicabile din jurisdicția Companiei.

   Atunci când utilizează Crypto Spots care dispun de o tabletă pentru schimbul de criptomonede, după ce este identificat, utilizatorul va fi informat cu privire la ratele de schimb și va primi un cod QR care trebuie utilizat pentru a efectua tranzacția. Prin intermediul acestui cod QR, utilizatorul va fi informat cu privire la adresa la care ar trebui să trimită fondurile. Serviciul poate fi indisponibil temporar, dacă nici unul din parteneri nu este disponibil.


 5. Drepturile de proprietate intelectuală

  Orice conținut furnizat de TOKERO pe Platformă, inclusiv (dar fără a se limita la) text, conținut software, video, audio, grafică, fotografii, ilustrații, nume, logo-uri, mărci comerciale și alte materiale, în întregime, precum și elementele acestora (denumite în continuare în mod colectiv „Conținutul”) sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, drepturi de marcă și/sau alte forme de drepturi de proprietate intelectuală. Conținutul include atât conținut care aparține sau este controlat de Companie, cât și conținut deținut sau controlat de terți și licențiat de Companie. Toate articolele individuale, rapoartele și alte elemente sau informațiile și/sau materialele publicate pe Platformă pot reprezenta o creație protejată prin drepturi de autor și/sau lucrări conexe. Recunoașteți și sunteți de acord să respectați toate drepturile Companiei de proprietate intelectuală în ceea ce privește Platforma, precum și notificările suplimentare sau restricțiile privind drepturile de acces la conținutul de pe Platformă. În același timp, sunteți de acord că nu puteți utiliza niciuna dintre mărcile comerciale sau denumirile comerciale ale Companiei fără consimțământul prealabil expres în scris al Companiei și recunoașteți că nu dețineți niciun drept în legătură cu aceste nume/mărci sau mărci comerciale. Sunteți de acord să notificați imediat în scris Compania în cazul în care are loc orice acces neautorizat sau utilizare neautorizată a Platformei de către orice parte sau orice reclamație conform căreia Platforma sau orice conținut al acesteia încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală v-a fost notificată.

  Sunteți de acord să nu reproduceți, să copiați, să vindeți sau să exploatați nicio parte a Serviciilor furnizate prin intermediul Platformei sau a Platformei în sine, nici să acordați accesul la Platformă unei terțe părți.

  Sunteți de acord că nu dobândiți niciun drept sau licență în legătură cu Platforma și/sau Conținutul, cu excepția dreptului limitat de a utiliza Platforma în conformitate cu acești Termeni și condiții și de a accesa și descărca informații de pe Platformă în conformitate cu termenii stabiliți în această secțiune, și anume doar o singură copie a Termenilor de serviciu aplicabile. Cu excepția celor prevăzute în această secțiune, nu aveți voie să copiați, reproduceți, recompilați, decompilați, demontați, reasamblați, distribuiți, publicați, afișați, modificați, încărcați cu intenția de a crea lucrări derivate, transmiteți sau exploatați în vreun fel orice parte a acestei Platforme.


 6. Protecția datelor cu caracter personal

  Pentru a putea utiliza Platforma și pentru a avea acces la Servicii, TOKERO trebuie să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi procesate în conformitate cu prevederile Companiei din Politica de confidențialitate disponibilă pe Platformă. Pentru a afla mai multe detalii despre modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră în legătură cu această activitate de prelucrare, vă rugăm să accesați link-ul menționat mai sus. Această Platformă utilizează cookie-uri. Pentru a afla mai multe detalii despre modulele cookie utilizate în Platformă, scopul acestora, precum și despre modul de dezactivare a acestora, vă rugăm să accesați link-ul Politica de cookies disponibilă pe Platformă.


 7. Obligațiile generale. Declarații și garanții

  1. Recunoașterea riscurilor implicate

   TOKERO oferă mai jos câteva informații de bază despre activitatea de achiziționare de criptomonede adresate tuturor utilizatorilor Platformei, indiferent de momentul și modul în care aceștia decid să acceseze Serviciile, cu scopul de a-i atenționa pe utilizatori asupra riscurilor pe care le implică tranzacționarea activelor pe piața criptomonedelor. În plus, datorită faptului că piața criptomonedelor nu este reglementată și este extrem de volatilă, pot apărea riscuri suplimentare care nu au fost menționate în acești Termeni și condiții de utilizare.

   Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, sunteți de acord cu următoarele, care vor fi considerate valabile și repetate la deschiderea contului pe Platformă, precum și în orice moment în care utilizați Serviciul/serviciile sau Platforma și pe toată durata în care contul dvs. este deschis pe Platformă:

   1. Înțelegeți pe deplin că piața criptomonedelor este volatilă, supusă unor mișcări volatile ale prețurilor de piață care pot expune investiția dvs. la o pierdere completă a fondurilor investite, Compania nu va fi responsabilă pentru astfel de riscuri sau pentru orice rezultate negative;
   2. Înțelegeți pe deplin că TOKERO nu garantează un curs de schimb pentru o criptomonedă, având în vedere mișcarea neașteptată a cursurilor sau chiar scăderea acestora la zero, dincolo de controlul Companiei. Prin urmare, Compania vă recomandă să acționați cu prudență și să tranzacționați în mod responsabil, ținând cont de propriile resurse financiare. Vă recomandăm să nu tranzacționați mai mult decât vă puteți permite să pierdeți;
   3. Recunoașteți în totalitate că sunteți pe deplin independent și responsabil pentru deciziile pe care le luați și că veți suporta toate pierderile și veți beneficia de câștiguri;
   4. Recunoașteți și sunteți de acord că veți accesa și utiliza Platforma și Serviciile pe propriul risc, că ați analizat cu atenție dacă o astfel de activitate este potrivită pentru dumneavoastră și pentru resursele dumneavoastră, că TOKERO nu oferă consultanță de tranzacționare, investiții sau consultanță de orice fel pe piața criptomonedelor, că ați studiat în mod substanțial activitatea pe care doriți să o desfășurați pe Platformă și despre criptomoneda în care doriți să investiți;
   5. Recunoașteți în mod expres că criptomonedele nu sunt instrumente financiare reglementate și, prin urmare, nu beneficiați de protecția și garanțiile asociate cu serviciile financiare reglementate..

  2. Obligațiile, declarațiile și garanțiile utilizatorului

   Înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele aspecte, care vor fi considerate valabile și repetate în momentul deschiderii contului pe Platformă, precum și în orice moment în care utilizați Serviciul/serviciile sau Platforma și pe toată durata deschiderii contului dvs. pe Platformă:

   1. Veți utiliza Platforma cu respectarea Termenilor și condițiilor aplicabile, așa cum pot fi actualizate periodic, precum și a dispozițiilor legale aplicabile în jurisdicția dumneavoastră;
   2. Nu veți furniza informații false, neactualizate, incomplete sau înșelătoare în timpul utilizării platformei și nu veți încuraja nicio persoană să facă acest lucru;
   3. Nu veți utiliza Serviciile Companiei pentru a sprijini sau a vă implica în vreun fel într-o activitate ilegală, cum ar fi, dar fără a se limita la fraudă, spălare de bani sau activități teroriste;
   4. Nu veți utiliza Platforma sau Serviciile Companiei în orice mod care ar putea interfera sau afecta negativ Compania sau alți utilizatori în utilizarea Serviciilor, sau în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva sau afecta buna funcționare și utilizare a Serviciilor în orice mod; De exemplu, sunteți de acord în mod expres să nu solicitați o tranzacție fără a avea suficiente fonduri în cont, profitând de timpul de procesare a comenzii – în acest caz, Compania poate, la discreția sa exclusivă, să decidă să rezilieze acordul cu dvs. și să vă închidă contul pentru utilizarea abuzivă a Platformei;
   5. Înțelegeți că este responsabilitatea dvs. să cunoașteți și calculati taxele locale/naționale aplicabile acolo unde este cazul, tranzacțiilor pe care le finalizați prin intermediul Serviciilor și că este responsabilitatea dvs. să declarați și să plătiți suma corectă a taxelor către autoritatea fiscală relevantă. Sunteți de acord că TOKERO nu este responsabil pentru a determina dacă se aplică taxe pentru tranzacțiile pe care le efectuați sau pentru colectarea, declararea, reținerea sau plata oricăror taxe care rezultă din tranzacțiile dumneavoastră;
   6. Înțelegeți și sunteți de acord că TOKERO utilizează serviciile unor furnizori terți, inclusiv platforme care oferă servicii de schimb de criptomonede, care pot influența activitatea sa și furnizarea Serviciilor sale. În cazul în care suferiți pierderi în urma utilizării unor astfel de produse și servicii ale unor terțe părți, TOKERO nu va fi responsabil pentru astfel de pierderi. De asemenea, sunteți de acord că, Compania nu va fi ținută responsabilă pentru orice erori, întârzieri, întreruperi, suspendări în furnizarea Serviciilor din cauza furnizorilor săi sau în cazul în care instituțiile bancare în care sunt deschise conturile bancare utilizate pentru procesarea tranzacției refuză sau întârzie procesarea tranzacției/plății din cauza propriilor reglementări interne sau din orice alte motive. Compania va depune toate eforturile pentru a vă oferi un răspuns sau pentru a vă procesa comanda de îndată ce Serviciile vor fi disponibile;
   7. Prin prezenta, înțelegeți și sunteți de acord că TOKERO nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din, sau este legată de, orice inexactitate, defect sau omisiune a cursurilor de schimb de criptomonede, orice eroare sau întârziere în transmiterea acestor date, întreținerea regulată sau neprogramată efectuată de către Companie sau de către furnizorii săi și întreruperea și modificarea serviciului ca urmare a unei astfel de întrețineri, orice daune cauzate de acțiunile altor utilizatori (omisiune sau încălcare) care încalcă acești Termeni și condiții, orice daune cauzate de acțiuni ilegale ale altor terți sau acțiuni neautorizate de Companie, orice daune cauzate de orice defecțiuni tehnice, erori, plasarea de către utilizator a unei comenzi incorecte, dificultăți tehnice sau conexiuni la internet lente/interupte, dificultăți tehnice sau întârzieri de comunicare între utilizator și Companie sau între Platformă și alte platforme/furnizori cu care este interconectată;
   8. Înțelegeți că Platforma este furnizată „ca atare” și poate prezenta bug-uri, discontinuități sau erori, iar Compania nu oferă o garanție că Platforma va funcționa neîntrerupt sau fără erori, prin urmare TOKERO nu va fi responsabil pentru acestea, dar va face tot posibilul pentru a încerca să remedieze problemele apărute. De asemenea, înțelegeți că buna funcționare și utilizare a Platformei și a Serviciilor depinde de blockchain-ul criptografic și că există un risc inerent ca software-ul și tehnologiile și teoriile aferente să conțină slăbiciuni, vulnerabilități sau erori care să provoace, printre altele, pierderea completă a oricăror unități de informații digitale bazate pe blockchain-ul criptografic, în special, dar fără a se limita la orice valoare a oricăror unități de informații digitale bazate pe blockchain-ul criptografic.
   9. Recunoașteți în mod explicit și înțelegeți că odată cu acceptarea termenilor și condițiilor posibilitățile dumneavoastră de a vă retrage din acord sau de a rezilia acordul sunt prevăzute în secțiunea 9 de mai jos;
   10. Nu veți utiliza niciun dispozitiv, software sau program pentru a interveni sau a încerca să interveniți în funcționarea normală a Platformei sau în orice tranzacție sau activitate în curs de desfășurare pe Platformă;
   11. Nu veți întreprinde nicio acțiune care să inducă o încărcare de date de dimensiuni nerezonabile pe echipamentul de rețea al TOKERO.

  3. Recunoaștere suplimentară de către utilizator

   1. Fără a aduce atingere prevederilor Clauzei 3.6, prin accesarea Platformei și utilizarea Serviciilor, sunteți de acord că TOKERO are dreptul de a investiga orice încălcare a acestor Termeni și condiții (inclusiv alți termeni încorporați prin referință), de a determina dacă ați încălcat acești termeni și de a lua măsurile considerate adecvate de către Companie, în conformitate cu legile aplicabile, fără consimțământul dumneavoastră sau notificare prealabilă. Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează la: solicitări de ordine de blocare și închidere, înghețarea contului dvs., raportarea incidentelor către autoritățile competente, rezilierea acordului dvs. și închiderea contului dvs;
   2. De asemenea, în funcție de necesitățile de menținere a ordinii și securității tranzacțiilor pe platformă, TOKEROare dreptul de a închide ordinele relevante și de a lua alte măsuri în cazul oricărei vânzări sau cumpărări rău intenționate sau al oricăror alte evenimente care perturbă ordinea normală a tranzacțiilor de pe platformă. În cazul în care TOKERO a stabilit că ați încălcat acești Termeni și condiții, la discreția sa, TOKERO are dreptul de a rezilia acordul cu dumneavoastră și de a raporta încălcările autorităților competente.

 8. Răspundere și limitări

  În cazul în care utilizatorul decide să utilizeze Platforma, acesta va face acest lucru în mod voluntar și pe propriul risc, recunoscând pe deplin toate riscurile prezentate în cadrul acestor Termeni și condiții și înțelegând pe deplin toate obligațiile, declarațiile și garanțiile asumate prin acestea.

  Compania nu declară și nu garantează că utilizarea Platformei va fi întotdeauna neîntreruptă, promptă, securizată sau lipsită de erori, deoarece astfel de evenimente pot avea loc fără a fi cauzate sau controlate de Companie. TOKERO depune toate eforturile pentru a furniza o Platformă fiabilă, precisă, fără erori, fără viruși sau alte componente dăunătoare.

  În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Serviciile TOKERO sau orice informație furnizată de către sau în numele TOKERO sunt oferite "ca atare" și conform "disponibilității comerciale", iar atât Compania, cât și utilizatorul renunță în mod expres la oricare și toate celelalte garanții de orice fel, fie ele exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de comercializare, de adecvare la un anumit scop, de titlu sau de nerespectare sau la garanțiile care decurg din activitățile comerciale desfășurate pe Platformă, precum și la faptul că rezultatele obținute în urma utilizării Platformei nu vor fi întotdeauna cele așteptate.

  Cu excepția cazului în care este cerut în mod expres de legile aplicabile sau dacă apare una dintre următoarele circumstanțe, TOKERO nu are nicio obligație de a efectua o revizuire preliminară a datelor, a activității de tranzacționare și a oricăror alte probleme legate de tranzacții ale tuturor utilizatorilor. Indiferent dacă TOKERO are un motiv să suspecteze că un anumit utilizator și o anumită tranzacție pot încălca în mod material legea sau acești Termeni și condiții, TOKERO va acționa în conformitate cu legea și cu acești Termeni și condiții.

  Fără a limita aplicarea acestor Termeni și condiții, TOKERO se obligă ca, în cazul unui prejudiciu real și dovedit, cauzat exclusiv de TOKERO unui utilizator, să despăgubească utilizatorul până la valoarea maximă a comisioanelor plătite de utilizator pentru Servicii în ultimele 6 (șase) luni înainte de producerea evenimentului care a cauzat răspunderea TOKERO, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu limitările permise de lege.

  TOKERO nu va fi tras la răspundere pentru daune, costuri, procese, reclamații sau cheltuieli suportate ca urmare a nerespectării acestor Termeni și condiții de către utilizatori sau pentru acțiuni sau omisiuni ale utilizatorilor sau ale terților.

  Utilizatorul este de acord să despăgubească Compania, afiliații, contractanții și directorii/acționarii/funcționarii/angajatorii acestora de și împotriva oricărei reclamații, proceduri, investigații sau daune, inclusiv, dar fără a se limita la amenzi, sancțiuni aplicate de orice autoritate competentă, onorarii ale avocaților, cheltuieli de judecată, care decurg din/în legătură cu: (i) Serviciile sau utilizarea Platformei cu nerespectarea Termenilor și condițiilor (inclusiv a altor termeni încorporați prin referință) sau a legilor aplicabile, (ii) reclamația (reclamațiile) conform căreia orice utilizare a Platformei de către dvs. încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau orice drepturi ale unei terțe părți, este denigratoare sau defăimătoare, dăunătoare sau care aduce prejudicii pentru terțe părți; (iii) acțiuni care conduc la ștergerea, adăugarea, inserarea, modificarea sau utilizarea neautorizată a Platformei de către dumneavoastră sau (iv) orice denaturare sau încălcare a obligațiilor, declarațiilor sau garanțiilor făcute de dumneavoastră și furnizate în cadrul acesteia.

  Compania va fi răspunzătoare pentru orice daune directe și previzibile numai în caz de intenție, neglijență gravă sau în cazul unor daune fizice cauzate persoanelor fizice de către Companie. În măsura maximă permisă de legile aplicabile, TOKERO nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte/consecvente, în special în ceea ce privește daunele aduse altor software, pierderea de profit sau daunele aduse terților. TOKERO nu va fi trasă la răspundere pentru daunele cauzate de întreruperile Platformei care sunt necesare pentru lucrări de mentenanță sau pentru a evita perturbațiile de rețea sau care sunt cauzate de evenimente inevitabile în afara controlului TOKERO și a oricăruia dintre afiliații/furnizorii săi (de ex, perturbări ale rețelei energetice, controlul autorităților de reglementare, greve, revolte, cauze de mediu, pandemii, conflicte naționale sau internaționale, sancțiuni internaționale sau naționale împotriva anumitor produse/servicii/persoane/țări, limitări tehnice sau legale ale unităților de informații digitale bazate pe blockchain criptografic în orice moment sau loc din întreaga lume, defecțiuni informatice sau activități criminale prin intermediul unor terțe părți, cum ar fi hacking/atacuri cibernetice).


 9. Încetarea Termenilor și condițiilor

  1. Încetare


   Acești Termeni și condiții sunt în vigoare până la rezilierea de către dvs. sau de către TOKERO.
  2. Puteți rezilia acești Termeni și condiții în orice moment dacă nu mai doriți să utilizați serviciile Companiei , prin ștergerea contului dvs. de pe Platformă. De asemenea, puteți renunța la unele dintre Serviciile Companiei, caz în care Termenii și condițiile vor continua să se aplice celorlalte Servicii pe care le primiți prin intermediul Platformei. În cazul în care vă ștergeți contul, TOKERO nu va avea nicio obligație de a păstra sau de a vă dezvălui orice informații din contul dvs. sau de a transmite orice informații (cum ar fi criptomonedele dvs.) pe care nu le-ați transferat către dvs. sau către o terță parte înainte de a vă șterge contul. TOKERO va rambursa în contul dvs. bancar preautorizat fondurile fiat pe care le aveați înainte de a vă șterge contul, dar în ceea ce privește criptomonedele deținute în contul dvs. veți fi notificat de către Companie că aveți posibilitatea de a retrage criptomonedele din contul dvs. înainte de a șterge contul. Dacă ștergeți contul suport pe baza căruia a fost înregistrat pe Platformă un cont corporate, contul corporate va rămâne în continuare în existență, dar nu va fi atașat implicit niciun operator. Pentru ca cineva să recapete accesul la un cont corporate, va trebui să furnizeze documente KYC corespunzătoare pentru a se asigura că persoana fizică este pe deplin autorizată să tranzacționeze criptomonede pentru acea entitate juridică.
  3. TOKERO are dreptul de a rezilia, integral sau parțial, contractul încheiat cu dumneavoastră sau de a vă îngheța temporar sau definitiv (anula/elimina) contul dumneavoastră pe Platformă, la discreția sa, ori de câte ori Compania observă sau suspectează o încălcare a Termenilor și condițiilor (inclusiv toate situațiile prevăzute în prezentul document) sau a legilor aplicabile. Veți fi notificat cu privire la oricare dintre aceste acțiuni și veți fi informat cu privire la posibilitățile pe care le aveți (de exemplu, dacă aveți dreptul, într-un anumit număr de zile, să retrageți fondurile sau să le transferați în alt cont/platformă, dacă Compania le va transfera în contul dvs. bancar, dacă toate fondurile din cont vor rămâne în custodia deplină a Companiei, dacă fondurile au fost confiscate de o autoritate de stat).

   După ce TOKERO suspendă sau reziliază Serviciul sau acordul încheiat cu dumneavoastră, activitățile dumneavoastră de tranzacționare anterioare acestei suspendări sau rezilieri vor fi tratate conform următoarelor principii, iar dumneavoastră veți fi responsabil și vă veți asuma în totalitate orice litigii, pierderi sau cheltuieli suplimentare cauzate de acestea și veți exonera TOKERO de orice pierderi sau cheltuieli: TOKERO va șterge orice comandă neprocesată sau în curs de procesare; dacă ați ajuns la un acord de cumpărare cu un alt membru înainte de suspendare sau reziliere și un astfel de acord a fost executat parțial, TOKERO poate alege să nu șteargă tranzacția, cu condiția, totuși, ca TOKERO să aibă dreptul de a notifica contrapartea dvs. despre această situație în același timp cu suspendarea sau rezilierea.

   În toate cazurile de reziliere, TOKERO are dreptul de a păstra și de a utiliza datele de tranzacție, înregistrările și alte informații legate de contul respectiv, pentru a respecta dispozițiile legale aplicabile și pentru a putea furniza orice informații relevante autorităților competente, cum ar fi în cazul unui control fiscal.


 10. Diverse

  1. Legea aplicabilă. Acești Termeni și condiții vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu prevederile legislației românești.
  2. Litigii. Orice litigii care decurg din sau în legătură cu acești Termeni și condiții, inclusiv în ceea ce privește încheierea, executarea sau anularea acestora, ar trebui soluționate pe cale amiabilă de către părți, iar dacă părțile nu ajung la un acord, de către autoritățile competente, inclusiv instanțele de judecată stabilite în conformitate cu legislația aplicabilă.
  3. Cesiune: Sunteți de acord și vă oferiți consimțământul în mod expres că TOKERO are dreptul de a cesiona orice drepturi și obligații contractuale care decurg din sau în legătură cu acordul sau de a cesiona parțial sau integral acordul unei părți terțe care achiziționează Compania TOKERO sau părți ale Companiei (inclusiv platforma sau o parte a serviciilor).
  4. Recunoaștere. Părțile sunt de acord și stipulează că aceste condiții de prestare a serviciilor au fost înțelese și recunoscute de ambele părți în deplină cunoștință și înțelegere a efectelor juridice ale acestora.
  5. Întregul acord. Acești Termeni și condiții împreună cu informațiile și documentele legate de aceștia sau la care se face referire în cadrul acestora, conțin întregul acord și înlocuiesc toate înțelegerile anterioare și contemporane dintre părți cu privire la Servicii.
  6. Renunțare. Eșecul sau întârzierea TOKERO în exercitarea oricărui drept, putere sau privilegiu în temeiul acestor Termeni și condiții nu va funcționa ca o renunțare la acesta.
  7. Divizibilitate. Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăruia dintre acești Termeni și condiții nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea altora dintre acești Termeni, care vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline, iar TOKERO va depune toate eforturile pentru a înlocui clauza invalidă.
  8. Titluri. Titlurile diferitelor secțiuni sau clauze sunt inserate doar pentru a facilita referința și nu afectează sau limitează interpretarea dispozițiilor respective.