TERMENI ȘI CONDIȚII DE RE-VÂNZARE ȘI CUMPĂRARE DE TOKENI

ÎNAINTE DE A ÎNCHEIA ACEST ACORD TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE RE-VÂNZARE ȘI CUMPĂRARE DE TOKENI. ÎN URMA CONSIMȚĂMÂNTULUI TĂU, DECLARI CĂ IEI LA CUNOȘTINȚĂ EXISTENȚA ANUMITOR RISCURI ASOCIATE CU ACHIZIȚIONAREA DE TOKENI DESCRIȘI AICI ȘI EȘTI DE ACORD SĂ ÎȚI ASUMI ASTFEL DE RISCURI LA ORICE ACHIZIȚIE DE TOKENURI. DACĂ NU EȘTI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, NU CUMPĂRA TOKENII DESCRIȘI AICI.

Următorii Termeni și Condiții de re-vânzare și cumpărare Token (acești „Termeni”) formează un acord între:

 1. NEXTGEN LAUNCHPAD SRL, societate cu răspundere limitată constituită și existentă în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/984/2022, Cod unic de înregistrare 46035880, cu sediul în România, Pielești, strada Magnolia, nr.100, bl. 6, parter, ap 5, jud. DOLJ (denumită în continuare „NEXTGEN” sau „Proprietar”);
 2. GLOBE MONNAIE SRL, societate cu răspundere limitată constituită și existentă în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1839/2017, cod unic de înregistrare 37865699 și TVA cod RO44092588, cu sediul situat în strada Brazda lui Novac, numărul 44, etaj 1, Craiova, Jud. Dolj (denumită în continuare „TOKERO” sau „Intermediar”) 

  și 

 3. TU, sau entitatea pe care o reprezinți, („tu”, „Achizitorul” sau „Cumpărătorul”;) și conțin Termenii și Condițiile în baza cărora vei achiziționa dreptul de proprietate asupra viitorilor tokeni criptografici NAVI după emiterea acestora.

Înainte de a cumpăra tokeni, trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu acești Termeni. Făcând clic pe casetele de selectare și pe butonul Înregistrare din pagina web pentru a achiziționa tokeni, ești de acord și accepți să respecți Termenii și Condițiile în cauză și orice termeni încorporați în continuare. Dacă ai întrebări suplimentare, te rugăm să contactezi Intermediarul la [email protected]. Dacă oricare dintre acești termeni sunt inacceptabili pentru tine, nu cumpăra tokenii.

Înainte de a cumpăra tokeni, trebuie să iei în considerare cu atenție acești Termeni și, în măsura în care este necesar, să consulți un avocat, un contabil și/sau un profesionist fiscal, după caz.

Achizițiile de tokeni ar trebui să fie efectuate numai de către persoane fizice sau companii, care au o experiență semnificativă cu, și înțeleg, utilizarea și complexitatea de tokeni criptografici, inclusiv sisteme de software de blockchain. Achizitorii ar trebui să dispună de o expertiză în ceea ce privește mecanismele de stocare și de transmitere asociate cu tokenii criptografici. În timp ce Intermediarul va avea disponibilitatea să ajute Cumpărătorul de tokeni în procesul de Re-vânzare, nici Proprietarul, nici Intermediarul nu va fi responsabil în niciun fel pentru pierderea oricărei criptomonede, inclusiv tokeni, care rezultă din acțiunile întreprinse de către, sau omise de către Cumpărător. Dacă nu ai o astfel de experiență sau expertiză, atunci nu ar trebui să cumperi tokeni și nici să participi la re-vânzarea lor. Participarea ta la re-vânzarea tokenului se consideră că îndeplinești și înțelegi cerințele menționate în prezentul paragraf. 

Odată cu achiziționarea tokenilor NAVI îți exprimi consimțământul că Intermediarul, Proprietarul sau respectiv foștii, prezenții și viitorii angajați, ofițeri, directori, contractanți, consultanți, deținători de capital, furnizori, distribuitori, furnizori de servicii, societății-mamă, sucursale, filiale, agenți, reprezentanți, predecesori, succesori nu pot fi trași la răspundere pentru eventualele pierderi sau orice daune speciale, accidentale sau pe cale de consecință care rezultă din sau în orice mod conectat la revânzarea tokenilor, inclusiv pierderile asociate acestor Termeni, în cazurile prevăzute de lege.

Iei la cunoștință, înțelegi și ești de acord cu următoarele:

 • În virtutea achiziționării Tokenilor, te supui Termenilor și Condițiilor în cauză.
 • Tokenii nu au drepturi, utilizări sau atribute preconizate și vor fi guvernate de termenii și condițiile care sunt determinate, înainte de lansarea Token-urilor, de către Atlas Navi (emitentul Tokenilor).
 • O achiziție de Tokeni este nerambursabilă și nu poate fi anulată.
 • Toate înscrierile pentru achiziționarea de Tokeni invalide și/sau duplicate vor fi descalificate.
 • O achiziție de Tokeni implică multe riscuri variate, care pot duce la pierderea tuturor sumelor plătite.
 • Intermediarul își rezervă dreptul de a refuza sau anula cererile de cumpărare de Tokeni în orice moment, la discreția sa exclusivă și absolută.
 • Tokenii nu sunt susținuți de active la care un cumpărător ar avea drepturi sau acces.
 • Anumite persoane, inclusiv persoanele care se angajează să cumpere tokeni mai devreme decât tine, este posibil să fi primit mai mulți tokeni pentru aceeași sumă plătită.
 • Acești Termeni limitează răspunderea Proprietarului și a Intermediarului în legătură cu re-vânzarea tokenilor.
 • Ai analizat, spre satisfacția ta, toate garanțiile de sprijin în ceea ce privește riscurile asociate cu achiziționarea de tokeni, inclusiv, dar fără a te limita la secțiunea extinsă a factorilor de risc prezentată în acest document.

NICIUNUL DIN ACEȘTI TERMENI NU CONSTITUIE O SOLICITARE DE INVESTIȚII SAU CONSULTANȚĂ DE INVESTIȚII ȘI NICI NU SE REFERĂ ÎN NICIUN FEL LA O OFERTĂ SAU LA O SOLICITARE A UNEI OFERTE DE A CUMPĂRA VALORI MOBILIARE ÎN ORICE JURISDICȚIE. LA SUMA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, FIECARE DINTRE PROPRIETAR ȘI INTERMEDIAR (COLECTIV, „PĂRȚILE ASOCIATE” ȘI FIECARE O „PARTE ASOCIATĂ”) DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ȘI NICI NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE, PENTRU ORICE PIERDERI DIRECTE SAU INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, SUBSECVENTE SAU DE ALTĂ NATURĂ, DELICTUALĂ, CONTRACTUALĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA DE CÂȘTIGURI, VENITURI SAU PROFITURI ȘI PIERDEREA UTILIZĂRII SAU A DATELOR), CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU (I) ACCEPTAREA, OMISIUNEA SAU INEXACTITATEA INFORMAȚIILOR SAU (III) ORICE ACȚIUNI CARE REZULTĂ DIN ACESTEA.

Cumpărătorul este de acord să cumpere, iar proprietarul este de acord să vândă tokeni în conformitate cu următorii termeni:

1. Acceptarea Termenilor

Acești Termeni devin obligatorii pentru toate părțile la prima acțiune de a face click pe butonul de selecție pachet și click pe butonul de înregistrare (Vreau NAVI) cuprinse în formularul de cerere pentru achiziționarea de tokeni.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, acești Termeni guvernează numai achiziționarea de tokeni de la proprietar în timpul Re-vânzării de tokeni. Utilizarea tokenilor va fi guvernată în primul rând de alți termeni și politici aplicabile, care nu sunt în controlul Proprietarului și/sau Intermediarului.

Proprietarul și/sau Intermediarul pot adăuga noi clauze și politici la prezentul document și pot actualiza Termenii la discreție.

2. Scopul și utilizarea tokenilor 

ATLAS NAVI este o aplicație de navigare care utilizează A.I și camera smartphone-ului pentru a evita traficul prin detectarea condițiilor rutiere, a accidentelor, a traficului pe fiecare bandă, a locurilor de parcare, a vehiculelor de poliție, ș.a.m.d..

Această aplicație de navigare analizează drumul de 25 ori/secundă generând date de 100 de ori mai bune față de alte asemenea aplicații, șoferii fiind redirecționați pentru a evita drumurile cu probleme. ATLAS NAVI plătește soferii pentru fiecare milă pe care o parcurg ca recompensă pentru datele pe care le trimit în rețea. De asemenea, ATLAS NAVI dispune de mașini 3D NFT licențiate, care pot fi personalizate, actualizate și comercializate.

Aplicația de navigare ATLAS NAVI are propriul token NAVI ce folosește tehnologia BSC Blockchain și care are următoarele utilități:

 • funcții premium ale aplicației Atlas Navi Drive 2 Earn
 • folosind aplicația câștigi recompense
 • recompensele sunt numărate în mile parcurse, ca puncte în aplicație
 • NFT-uri pentru vehicule 3D
 • joc de curse cu mașini
 • producătorii de vehicule pot oferi premii, invitații, zile de experiență, test drive pentru lansări de vehicule noi utilizatorilor care au cele mai multe NFT ale mărcii lor sau ambasadorilor mărcii lor
 • DAO/Cluburi auto
 • designerii independenți pot dezvolta modele 3D de vehicule, concept pe care-l pot vinde și pot fi recompensați în tokeni NAVI
 • este disponibil mecanismul de creștere a lichidităților și de miză

Termenii nu guvernează utilizarea tokenilor în legătură cu Platforma ATLAS NAVI. Orice utilizare viitoare potențială a tokenilor în legătură cu Platforma ATLAS NAVI va fi guvernată de Termenii și Condițiile aplicabile, care vor fi determinate de ATLAS NAVI (emitentul tokenilor) înainte sau după crearea tokenilor.

În special, înțelegi și ești de acord că, cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres în acești Termeni, tokenii nu reprezintă sau nu conferă niciun drept de proprietate sau drepturi de participare, securitate sau echivalente, sau dreptul de a primi venituri din acțiuni viitoare, drepturi de proprietate intelectuală sau orice altă formă de participare în legătură cu Platforma ATLAS NAVI sau cu Proprietarul, cu Părțile Asociate sau cu afiliații lor corporate, obiecți ai termenilor și condițiilor aplicabile, care vor fi determinați de către ATLAS NAVI (emitentul de tokeni) înainte de lansarea de tokeni. Tokenii nu sunt destinați a fi un contract de împrumut, monedă electronică, securitate, marfă sau orice alt tip de instrument financiar. Cumpărătorul este conștient de riscurile asociate cu proprietarul, Intermediarul, ATLAS NAVI (emitentul tokenilor), Platforma ATLAS NAVI și tokenii.

Recunoști și ești de acord că Platforma ATLAS NAVI se află într-un stadiu incipient de dezvoltare și poate suferi modificări semnificative în timp.

3. Livrarea tokenilor

Prin prezentul document, Cumpărătorul este de acord că livrarea tokenilor nu este sub controlul Proprietarului sau al Intermediarului și totodată, acceptă riscurile asociate cu sau care decurg din achiziționarea de tokeni. Livrarea tokenilor depinde exclusiv de Atlas Navi ca emitent al tokenilor.

Tokenii care fac obiectul Perioadei de Blocare și mecanismului de eliberare, după cum urmează:

Procesul de vesting începe de la TGE (token generation event).

Din acel moment vei avea în balanțe 2 variante de Atlas Navi pe TOKERO, NAVI și NAVI-L (NAVI Locked).

Eliberarea tokenilor se va face zilnic, timp de 18 luni, începând cu a 3 a zi de la TGE. după 120 de zile de la IEO.

Astfel, vor exista 540 de eliberări (transformare din NAVI-L în NAVI), câte una pe zi, fiecare eliberare realizându-se proporțional cu cantitatea aferentă pachetului achiziționat de tine.

Cantitățile ce vor fi deblocate zilnic se vor rotunji prin limitare la valori întregi, urmând ca zecimalele rămase să fie însumate și adăugate la ultima deblocare (ziua 540).

Prima tranșă de 10% se va elibera (transformare din NAVI-L în NAVI) la IEO (Initial Exchange Offering), restul rămâne ca NAVI-L.

După 120 de zile de la IEO are loc o a doua eliberare de 6% din cantitatea de tokeni NAVI-L, urmând ca restul tokenilor să se elibereze zilnic, timp de 14 luni care încep să curgă din ziua 121 de la IEO.

Astfel, vor exista o eliberare de 10% și una de 6%, urmând ca restul de 84% să fie deblocat zilnic liniar timp de 419 zile. Fiecare eliberare se va realiza proporțional cu cantitatea aferentă pachetului achiziționa.

Cantitățile ce vor fi deblocate zilnic se vor rotunji prin limitare la valori întregi, urmând ca zecimalele rămase să fie însumate și adăugate la ultima deblocare.

Update 2023-03-27

Pachet ales în USDT Total Tokeni Cantitate tokeni deblocată la IEO Cantitate tokeni în ziua 120 după IEO Cantitate tokeni deblocată/zi Cantitate tokeni deblocată în ultima zi
5000 76923 7692 4615 154 244
2000 30769 3076 1846 61 349
1000 14285 1428 857 28 296
500 7142 714 428 14 148
200 2666 266 159 5 151
50 666 66 39 1 143

Update 2022-11-29

Pachet ales în USDT Total Tokeni Cantitate tokeni deblocată la IEO Cantitate tokeni deblocată/zi Cantitate tokeni deblocată în ultima zi
5000 76923 7692 142 128 385 239
2000 30769 3076 56 51 585 204
1000 14285 1428 26 23 271 460
500 7142 714 13 11 135 499
Update (2022-05-19):
Pachet ales în USDT Total Tokeni Cantitate tokeni deblocată la IEO Cantitate tokeni deblocată/zi Cantitate tokeni deblocată în ultima zi
200 2666 266 4 4 510 244
50 666 66 1 1 127 61

 

Platforma TOKERO nu își asumă un termen limită la care clienții pot retrage tokenii NAVI de pe platformă și nici un termen limită la care va fi implementat un sistem de vânzare-cumpărare a tokenilor NAVI.

Cumpărătorul recunoaște că livrarea tokenilor este supusă implementării cu succes a Platformei Atlas Navi și creării tokenilor, fapte care sunt independente de voința Proprietarului și a Intermediarului.

Nici Proprietarul, nici Intermediarul nu vor fi răspunzători pentru orice eșec al Atlas Navi ca emitent al tokenilor de a livra tokenii care pot fi atribuiți Cumpărătorului.

4. Impozitarea tokenilor și impozitarea legată de re-vânzarea tokenilor

Prețul de achiziție pe care îl plătești pentru tokeni nu include toate taxele aplicabile. Ești responsabil pentru a determina ce taxe, dacă există, se aplică achiziției de tokeni, inclusiv, de exemplu, vânzări, utilizare, valoare adăugată și alte taxe similare. De asemenea, este responsabilitatea ta să reții, să colectezi, să raportezi și să remiți impozitele corecte autorităților fiscale competente. Nici Proprietarul și nici Intermediarul nu sunt responsabili pentru reținerea, colectarea, raportarea sau remiterea oricăror taxe de vânzare, utilizare, valoare adăugată sau alte taxe similare care decurg din achiziționarea de tokeni.

Cumpărătorul are responsabilitatea exclusivă de a determina dacă achiziționarea de tokeni sau aprecierea potențială sau deprecierea valorii tokenilor în timp are implicații fiscale pentru Cumpărător.

Prin achiziționarea de tokeni, Cumpărătorul este de acord să nu rețină pe niciunul dintre Proprietar sau Intermediar, afiliații, acționarii, directorii sau consilierii săi răspunzători pentru orice răspundere fiscală asociată cu sau care rezultă din achiziționarea de tokeni.

5. Capacitate și Experiență

Cumpărătorul este responsabil pentru decizia de a achiziționa tokeni și are competența legală și capacitatea de a accepta acești termeni prin achiziționarea de tokeni de către Cumpărător. Cumpărătorul are cunoștințele, expertiza și experiența în materie financiară pentru a evalua riscurile achiziționării de tokeni, este conștient de riscurile inerente achiziționării și de metoda prin care activele sunt deținute și/sau tranzacționate și poate suporta riscul pierderii întregii achiziții de tokeni. Cumpărătorul este calificat și autorizat să ia o astfel de decizie de achiziție și, în măsura în care consideră necesar, și-a consultat proprii consultanți și consilieri juridici cu privire la achiziționarea de tokeni. În luarea deciziei de a achiziționa tokeni, Cumpărătorul nu s-a bazat pe nici un sfat sau recomandare din partea Proprietarului, nici din partea Intermediarului, sau oricare dintre afiliații lor. În măsura în care Cumpărătorul acționează în numele unei entități, Cumpărătorul are puterea și autoritatea deplină în temeiul instrumentelor de guvernare ale entității respective de a face acest lucru, iar entitatea respectivă are puterea și autoritatea deplină în temeiul instrumentelor sale de guvernare de a achiziționa tokeni.

6. Despăgubire

În măsura permisă de legea aplicabilă, Cumpărătorul este de acord să despăgubească și să protejeze Proprietarul și Intermediarul și foști, prezenți și viitori angajați, funcționari, directori, antreprenori, consultanți, deținătorii de capitaluri proprii, furnizorii, distribuitorii, furnizorii de servicii, consilierii juridici și financiari, societățile-mamă, filialele, afiliații, agenții, reprezentanții, predecesorii, succesorii și cesionarii (la „Părțile TOKERO ” și fiecare „Parte TOKERO”) de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, daune, pierderi, costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate de: (i) achiziționarea sau utilizarea de tokeni de către Cumpărător, (ii) responsabilitățile sau obligațiile Cumpărătorului în temeiul acestor Termeni, (iii) încălcarea de către Cumpărător a acestor Termeni, sau (iv) încălcarea de către Cumpărător a oricăror drepturi de orice altă persoană sau entitate în legătură cu tokenii și/sau a acestor Termeni. Proprietarul și/sau Intermediarul își rezervă dreptul de a exercita controlul exclusiv asupra apărării, pe cheltuiala Cumpărătorului, a oricărei reclamații supuse despăgubirii în conformitate cu această secțiune, inclusiv alegerea consilierului juridic. Această indemnizație este în plus față de, și nu în locul, orice (oricărei) alte indemnizații stabilite în orice alt acord scris între Cumpărător și Proprietar sau Intermediar.

7. Renunțarea la garanții

TOKENII SUNT VÂNDUȚI FĂRĂ A FI GREVAȚI DE GARANȚII DE NICIUN FEL. PROPRIETARUL ȘI INTERMEDIARUL DECLAMĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE IMPLICITE ȘI STATUTARE CU PRIVIRE LA TOKENI, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU, NEÎNCĂLCARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE ȘI TOATE GARANȚIILE CARE DECURG DIN TRANZACȚIONARE, UTILIZARE SAU PRACTICĂ COMERCIALĂ.

PROPRIETARUL ȘI INTERMEDIARUL NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ TOKENII SUNT FIABILI, ACTUALI SAU FĂRĂ ERORI, ÎNDEPLINESC CERINȚELE CUMPĂRĂTORULUI SAU CĂ DEFECTELE TOKENILOR VOR FI CORECTATE. PROPRIETARUL ȘI INTERMEDIARUL NU POT ȘI NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ TOKENII, UTILIZAREA TOKENILOR SAU MECANISMUL DE LIVRARE A TOKENILOR NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. PROPRIETARUL ȘI INTERMEDIARUL NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA TOKENILOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ.

Declinările de responsabilitate și alte dezvăluiri de risc conținute în acești Termeni se vor aplica în măsura permisă de legea aplicabilă.

8. Limitarea Răspunderii

Cumpărătorul recunoaște și este de acord că, în măsura permisă de lege, renunțarea la răspunderea prevăzută aici se aplică oricăror daune sau vătămări de orice fel cauzate sau legate de (i) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza tokeni sau (ii) Proprietarul și Intermediarul în orice cauză sau acțiune de orice fel în orice jurisdicție, inclusiv, fără limitare, acțiuni pentru încălcarea garanției, încălcarea contractului sau delictuală, inclusiv neglijență, și Proprietarul și Intermediarul nu vor fi răspunzători în niciun mod care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza sau de a cumpăra tokeni sau care rezultă din orice interacțiune cu contractul inteligent asociat tokenului implementat în legătură cu acesta din urmă. Cumpărătorul recunoaște că Proprietarul și Intermediarul nu sunt răspunzători pentru comportamentul terților, platforma sau alți cumpărători de tokeni și că riscul de a cumpăra și utiliza tokeni revine în întregime Cumpărătorului. În cazurile prevăzute de lege, în niciun caz Proprietarul și Intermediarul nu vor fi răspunzători față de niciun Cumpărător pentru mai mult decât suma pe care Cumpărătorul a plătit-o proprietarului pentru achiziționarea tokenului. Limitările și excluderile de răspundere din această secțiune se vor aplica în măsura permisă de lege.

9. Forță Majoră

Nici Proprietarul, nici Intermediarul nu sunt răspunzători pentru neexecutarea cauzată de inevitabil, întârzieri în livrarea de materiale, embargouri, guvernamentale sau de ordinele de reglementare, actele civile sau militare, condiții de urgență (inclusiv condițiile meteorologice), acte de terorism, probleme de securitate generate de tehnologia utilizată, eșecul blockchain-ului ce găzduiește Tokenii, sau orice alte evenimente similare neprevăzute care fac performanță din punct de vedere comercial neverosimil. Dacă apare un eveniment de forță majoră, partea vătămată de incapacitatea celuilalt de a face poate alege să suspende termenii, integral sau parțial, pe durata circumstanțelor de forță majoră. Partea care se confruntă cu circumstanțele de forță majoră trebuie să coopereze și să asiste partea vătămată în toate modurile rezonabile pentru a minimiza impactul forței majore asupra părții vătămate.

10. Diverse


 A. Acordul Complet

Acești Termeni stabilesc întreaga înțelegere dintre Cumpărător și Proprietar și Intermediar cu privire la cumpărarea și vânzarea de tokeni. Pentru fapte legate de vânzare și cumpărare, Cumpărătorul este de acord să se bazeze doar pe acești Termeni în determinarea deciziilor de cumpărare și înțelege că Termenii reglementează vânzarea de tokeni și înlocuiesc orice declarații publice despre Vânzarea de tokeni făcută de terți sau de către Proprietar și Intermediar sau persoane fizice asociate cu Proprietarul și Intermediarul, trecut și prezent și actual, în semn de Re-vânzare.

B. Separabilitate

Cumpărătorul, Proprietarul și Intermediarul sunt de acord că, dacă orice prevedere a acestor Termeni este găsită ilegală sau inaplicabilă, în tot sau în parte, aceasta va deveni ineficientă numai în măsura în care se determină invaliditatea sau inaplicabilitatea ei fără a afecta valabilitatea sau caracterul executoriu al acesteia în orice alt mod și fără a afecta restul prevederilor din prezentul Acord, care va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

C. Nicio Renunțare

Eșecul Proprietarului și Intermediarului de a solicita sau impune respectarea strictă de către Cumpărător a oricărei prevederi din acești Termeni sau neexercitarea vreunui drept de către Proprietar sau Intermediar în temeiul acestor Termeni, nu va fi interpretată ca o renunțare la obligațiile Proprietarului sau Intermediarului. 

Renunțarea expresă de către Proprietar și Intermediar la orice prevedere, condiție sau cerință a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la nicio obligație viitoare de a respecta o astfel de prevedere, condiție sau cerință. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de acești Termeni, nicio declarație, avize, acorduri, sau alte acte sau omisiuni de către Proprietar și Intermediarul nu trebuie să fie considerată o modificare a acestor Termeni și nici nu va fi obligatorie din punct de vedere juridic.

D. Cumpărător Multiplu

Dacă există mai mult de o persoană care formează un Cumpărător, atunci toate declarațiile, garanțiile, confirmările, angajamentele și acordurile Cumpărătorului leagă aceste persoane în comun și fiecare dintre ele în mod individual, iar toate beneficiile în favoarea cumpărătorului sunt și în favoarea acestor persoane în comun și fiecare dintre ele în mod individual.

E. Modificări; Actualizări ale Termenilor

Proprietarul și Intermediarul își rezervă dreptul, la latitudinea exclusivă și absolută a acestora, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești Termeni în orice moment, inclusiv, fără limitare, așa cum este necesar în mod rezonabil pentru a respecta legea sau reglementările aplicabile, prin publicarea Termenilor modificați pe site-ul web. Se consideră că orice Cumpărător a acceptat modificările prin achiziționarea de tokeni în urma unei astfel de modificări, iar acești Termeni modificați vor intra în vigoare imediat.

F. Repartizarea

Nu vei cesiona acești Termeni fără acordul prealabil scris al Proprietarului sau al Intermediarului. Orice cesiune sau transfer care încalcă acest paragraf va fi nul. Proprietarul și Intermediarul pot atribui acești Termeni unei alte entități în orice moment, fără consimțământul tău prealabil. Sub rezerva celor de mai sus, acești Termeni, precum și drepturile și obligațiile părților de mai jos vor fi obligatorii și vor intra în beneficiul succesorilor, cesionarilor, moștenitorilor, executorilor, administratorilor și reprezentanților legali ai acestora.

G. Cooperarea cu Autoritățile Judiciare

Cumpărătorul recunoaște și este de acord că Proprietarul sau Intermediarul intenționează să coopereze la toate solicitările, citațiile sau cererile de aplicare a legii, cu condiția ca aceste anchete, citații sau solicitări să fie pe deplin susținute și fundamentate de lege în jurisdicțiile relevante în hotărârea Proprietarului sau a Intermediarului.

H. Relația Părților

Nici acești Termeni, nici achiziționarea de tokeni, nu creează nicio formă de parteneriat, asociere în comun sau orice altă relație similară între Cumpărător și Proprietar sau Intermediar. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, acești termeni sunt destinați exclusiv în beneficiul Cumpărătorului, al Proprietarului sau al Intermediarului și nu au scopul de a conferi drepturi de beneficiar terț niciunei alte persoane sau entități.

I. Supraviețuire

Orice secțiuni sau termeni care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască sau sunt necesari în alt mod pentru a pune în aplicare scopul acestor Termeni, vor supraviețui rezilierii acestor Termeni.

J. Remedii

Acești Termeni nu limitează drepturile pe care Proprietarul sau Intermediarul le poate avea în conformitate cu orice legi privind proprietatea intelectuală sau orice alte legi. Toate drepturile și căile de atac disponibile Proprietarului sau Intermediarului, în conformitate cu acești Termeni sau în alt mod, prevăzute prin lege sau în capitaluri proprii, sunt cumulative și nu exclud orice alte drepturi sau căi de atac care pot fi disponibile Proprietarului sau Intermediarului.

K. Rubrici

Toate rubricile incluse în acești Termeni sunt incluse doar pentru comoditate și nu vor fi luate în considerare la interpretarea acestor Termeni.

L. Părți Terțe

Orice parte TOKERO sau altă persoană identificabilă care nu este parte la acești Termeni poate pune în aplicare orice drepturi acordate acesteia în conformitate cu acești Termeni în sine ca și cum ar fi parte la acești Termeni.

Fără a aduce atingere oricărei clauze al acestor Termeni, consimțământul sau notificarea oricărei persoane care nu este parte a acestor Termeni nu va fi necesară pentru orice reziliere sau acord la orice variație, renunțare, cesiune, novare, eliberare sau decontare în conformitate cu acești termeni în orice moment.

M. Proprietate Intelectuală

Proprietarul și Intermediarul își păstrează toate drepturile, titlul și interesul în toată proprietatea intelectuală a Proprietarului sau a Intermediarului, inclusiv, fără limitare, invenții, idei, concepte, cod, descoperiri, procese, mărci, metode, programe, compoziții, formule, tehnici, date și informații, indiferent dacă sunt sau nu pot fi brevetate, de autor sau protejate în marcă, și orice mărci comerciale, drepturi de autor sau brevete bazate pe acestea. Nu se poate utiliza niciun drept de proprietate intelectuală al Proprietarului sau al Intermediarului din orice motiv fără consimțământul prealabil, scris al acestora din urmă.UPDATE 2022-11-29

Tokenii care fac obiectul Perioadei de Blocare și mecanismului de eliberare, după cum urmează:

Procesul de vesting începe la IEO.

Din acel moment vei avea în balanțe 2 variante de NAVI pe TOKERO: NAVI și NAVI-L (NAVI Locked).

Prima tranșă de 10% se va elibera la IEO (Initial Exchange Offering), restul rămâne ca NAVI-L. Astfel, înțelegem că 10% din alocarea NAVI se va debloca în ziua în care are loc la prima listare publică pe un exchange (29.11.2022).

Urmează o perioadă de 120 de zile de pauză, apoi continuând cu următoarele 540 de eliberări, câte una pe zi, fiecare eliberare realizându-se proporțional cu cantitatea aferentă pachetului achiziționat inițial. Cantitățile ce vor fi deblocate zilnic se vor trunchia la valori întregi, urmând ca zecimalele să fie însumate și adăugate la ultima deblocare (19.09.2024).